نشر گابه بنیادی است خصوصی که به هیچ نهاد و ارگانی در داخل و خارج از ایران وابستگی ندارد و با سرمایه­ های مالی و فکری شخصی به پیش می­رود و البته امید است که بتواند این خط مشی را تا انتها حفظ کند. حوزه­‌ی فعالیت این بنیاد در زمینه فرهنگ، هنر، ادبیات و تاریخ ایران و جهان و موضوعات مرتبط با آنها می‌­باشد و می­کوشد تا در وهله‌­ی نخست کیفیت آثار را بر کمیت آنها ارجع قرار دهد. یکی دیگر از اهداف ما همسو شدن با فناوری­‌های پیشرو در عصر ارتباطات و ارائه مطالب در بسترهای رسانه ه­ای به­‌روز در دنیا است تا از این طریق آثار تولید شده دامنه گسترده­‌تری از مخاطبان را به خود جلب کنند. نشر گابه از همه­‌ی پدیدآورندگان آثار مرتبط با زمینه فعالیت خود دعوت می­کند که آثار فاخر خود را در اختیار ما قرار دهند تا بتوانیم به­ شیوه‌ه­ای شایسته آنها را در دسترس علاقمندان قرار دهیم.

نظریه باستان شناسی در پوست گردو

تومان 150,000

نویسنده: آدرین پرتزلیس

مترجم: امیر همایونی

تعداد صفحات: ۲۴۹

شابک: ۱-۰-۹۰۴۸۸-۶۲۲-۹۷۸

چاپ: اول

میان آب ها

تومان 80,000

نویسنده: آندرآس نزر

مترجم: عباسعلی صالحی

تعداد صفحات: ۱۸۰

شابک: ۹-۸-۹۸۴۱۳-۶۲۲-۹۷۸

چاپ: اول

باستان شناسی استخوان جانوران

تومان 70,000

نویسنده: تری اکانر

مترجم: امیر همایونی

تعداد صفحات: ۲۸۰

شابک: ۸-۵-۹۸۴۱۳-۶۲۲-۹۷۸

چاپ: اول

از زندگانی من و به خدای ناشناخته

تومان 65,000

نویسنده: فریدریش نیچه

مترجم: مهدی صادقی 

تعداد صفحات: ۱۰۹

شابک: ۳-۴-۹۸۴۱۳-۶۲۲-۹۷۸

چاپ: اول

مَلانک و استاد

تومان 30,000

نویسنده: ملیحه پورپشنگ

تعداد صفحات: ۷۱

شابک: ۵-۶-۹۸۴۱۳-۶۲۲-۹۷۸

چاپ: اول

ماهِ کرم ابریشم

تومان 35,000

نویسنده: زوفی آنا رایر

مترجم: عباسعلی صالحی

تعداد صفحات: ۱۱۹

شابک: ۱-۴-۹۸۴۱۳-۶۲۲-۹۷۸

چاپ: اول

آنگاه که آینه ترک می خورد

تومان 90,000

نویسنده: ژان کافی

مترجم: امیر همایونی

تعداد صفحات:  ۳۵۰

شابک: ۰-۱-۹۸۴۱۳-۶۲۲-۹۷۸

چاپ:  اول

نقاش و زن مسافر

تومان 80,000

نویسنده: پاتریسیا آلمارسگی

مترجم: آزاده کاظمی

تعداد صفحات:  ۲۱۸

شابک: ۱-۹-۹۹۵۵۲-۶۲۲-۹۷۸

چاپ:  اول

سرخدوست ها

تومان 80,000

نویسنده: فریدریکه کرتسن 

مترجم: عباسعلی صالحی

تعداد صفحات:  ۲۰۵

شابک: ۳-۰-۹۸۴۱۳-۶۲۲-۹۷۸

چاپ:  اول

آشنایی با مفاهیم پایه مورد نیاز برای راه اندازی درایوهای الکتریکی زیمنس، خانواده SINAMICS

تومان 70,000

تألیف و ترجمه: مرتضی شامحمدی

تعداد صفحات:  ۱۸۰

شابک: ۷-۲-۹۸۴۱۳-۶۲۲-۹۷۸

جلد اول

چاپ:  اول