رها

کد محصول : 2793

نویسنده: کلاوس مرتس

مترجم: عباسعلی صالحی

تعداد صفحات:  127

شابک: 3-5-99552-622-978

چاپ:  اول

تومان 30,000

464 در انبار

داستان «رها»، از مجموعهٔ ادبیاتِ جنون (اثر کلاوس مرتس): داستانِ جانی سرگشته است، گویای سرگردانیِ آدمی به رنگِ امروز و از تمدنِ امروز، که به جستجوی خویش برآمده است، سر به کوهستان گذاشته و از سایه‌نمایِ جهانِ واژگونه و کژتابِ پشتِ سرش، بیمناک است و از این نظر، داستانِ ناتمامِ «لِنتْس» اثر گئورگ بوشنر، نویسندهٔ آلمانی را در خاطر زنده می‌کند. قصهٔ آدمی‌ست که در جستجوی جهانی نو، و در جستجوی خویشتن، باید که خطر کند و به آزموده‌های بیهوده‌اش پشتِ پا بزند.